Re-acciona

Programa para a mellora da competitividade das pemes en Galicia.